Posted by: adbhutam | May 26, 2022

ಅದ್ವೈತ ಅವೈದಿಕವೆ? ಮಾಧ್ವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲರ ಉತ್ತರ

ಮಹೇಂದ್ರ ಸೋಮಯಾಜಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಅವೈದಿಕ ಮತ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರೀ ಜಿ. ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: